รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่าอนุปริญญาตรี หรือวุฒิการศึกษา

ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท

สนใจติดต่อขอสมัครงานได้ด้วยตนเองที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี เลขที่ 101 หมู่ที่ 1 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี