เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดแหล่งการเรียนรู้ ”การผลิตเส้นใยบัวหลวงปทุมธานี”

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายอนิรุทธ์ โพธิหล้า อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวคุณนรินทร์ ปรียาโชติธนันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวพนิดา ทารัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดแหล่งการเรียนรู้ "การผลิตเส้นใยบัวหลวงปทุมธานี" และเยี่ยมชมกิจกรรมการผลิตเส้นใยบัวหลวง ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนคอตตอนดีไซน์ หมู่บ้านคันทรีย์ปาร์ค 15 หมู่ที่ 4 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี