เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันวชิรวุธ)

              วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอุดม สอนจิตต์ อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวชุติมา นรชาญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันวชิรวุธ) ณ วัดเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี