เข้าร่วมพิธีเปิดงาน“ภูมิปัญญาพื้นถิ่น สานศิลปะไทย”  OTOP OF ART & EAT ครั้งที่ 4

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายอุดม สอนจิตต์ อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวชุติมา นรชาญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีเปิดงาน“ภูมิปัญญาพื้นถิ่น สานศิลปะไทย”  OTOP OF ART & EAT ครั้งที่ 4 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายเอกวิทย์ มีเพียร เป็นประธานในการเปิดงาน