เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายอุดม สอนจิตต์ อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี  นายสราวุธ พรทิพย์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน และนางสาวชุติมา นรชาญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยมี นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม