ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานขับรถ
???? ประกาศรับสมัครงาน
สำนักงานอุตสาหกรรมปทุมธานี รับสมัครงาน
-  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่งพนัหงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา