ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
05.04.2567
7

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันจักรี

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
03.04.2567
3

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Director Panel Image
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

18.07.2566

O15 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

30.01.2564

ราคากลางโครงการเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูงไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (4 ประตู) จำนวน 1 คัน

30.01.2564

ราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคกลาง กิจกรรมย่อย : การพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (3R) ในพื้นที่ภาคกลาง

05.10.2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4-2566

12.07.2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3-2566

10.11.2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566

05.10.2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03