คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
28.01.2566
0

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีมอบเกียรติบัตร และพิธีลาสิกขา โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
25.01.2566
0

เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
25.01.2566
1

เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

04.11.2564

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

30.01.2564

ราคากลางโครงการเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูงไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (4 ประตู) จำนวน 1 คัน

30.01.2564

ราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคกลาง กิจกรรมย่อย : การพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (3R) ในพื้นที่ภาคกลาง

11.07.2565

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2565

11.04.2565

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคาม - ธันวาคม พ.ศ.2565

07.10.2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565

08.09.2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02