ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
16.05.2567
0

ประชุมคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่รับดำเนินการของเสียอันตรายรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2567

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
15.05.2567
3

การประชุมประจำเดือนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 5/2567

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Director Panel Image
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

30.01.2564

ราคากลางโครงการเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูงไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (4 ประตู) จำนวน 1 คัน

30.01.2564

ราคากลางจ้างที่ปรึกษา โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคกลาง กิจกรรมย่อย : การพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (3R) ในพื้นที่ภาคกลาง

05.10.2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4-2566

12.07.2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3-2566

10.11.2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566

05.10.2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03