แบบฟอร์มติดต่อเรา

ที่อยู่ ติดต่อสำนักงาน

ที่อยู่ : 101 หมู่ 1 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 02-581-5015 ,02-581-3225-26
โทรสาร : 02-581-2111
อีเมล : saraban_pathumthani@industry.go.th